شـرکت صنایع غذایی بـن مهـک یـزد

شرکت صنایع غذایی بن مهک یزد واقع در شهرک صنعتی هرفته مهریز، تولید کننده مشتقات شیرین بیان در سال 1392 در استان یزد شروع به فعالیت نموده است. این شرکت اولین واحد تولیدی در خصوص تولید پودر عصاره شیرین بیان، بلوک،گرانول و شربت آن در استان یزد می باشد. انتخاب شهر یزد برای استقرار این صنعت، به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی و با متوسط درجه حرارت مناسب برای نگهداری و خشک کردن مواد اولیه (ریشه شیرین بیان) در شرایط طبیعی می باشد. این شرکت با بهره گیری موثر از دستگاه های پیشرفته، منابع و نیروهای متخصص و توجه به نیازهای فعلی و آتی ذینفعان و ضمن رعایت کلیه قوانین، مقررات و الزامات ملی و بین المللی در سازمان خود، چهارچوب مناسبی را به منظور تحقق اهداف خود مطابق با استانداردهای جهانی برقرار و به این ترتیب به نیازهای متعدد مشتریان و تحقق دیدگاه های آنها پاسخ گفته است.

شرکت بن مهک یزد تولید کننده مشتقات شیرین بیان و صادر کننده این محصولات به اروپا می باشد.

شـرکت بـن مهـک یـزد

شرکت بن مهک یزد تولید کننده مشتقات شیرین بیان و صادر کننده این محصولات به اروپا می باشد، تجربه چندین ساله بن مهک در تولید و تحقیقات آزمایشگاهی منجر به ارائه محصولی با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی گردیده است، محصولات شرکت بن مهک شامل پودر، بلوک، گرانول و شربت گیاه دارویی شیرین بیان می باشد.

پودر شیرین بیان

پودر عصاره شیرین بیان، عصاره خشک ریشه گیاه گلیسیریزه گلابرا است که در کشورهای مختلفی مانند ایران، چین، روسیه و… رشد می کند. شیرین بیان به طور گسترده در صنایع شیرینی سازی، نوشیدنی، دخانیات و مراقبت های بهداشتی استفاده می شود.

بلوک شیرین بیان

بلوک عصاره شیرین بیان، عصاره خشک ریشه گیاه گلیسیریزه گلابرا است که در کشورهای مختلفی مانند ایران، چین، روسیه و… رشد می کند. این ریشه ها در طی فرآیند استخراج جوشانده، فشرده، فیلتر شده، تغلیظ و تبخیر می شوند. شیرین بیان به طور گسترده در صنایع شیرینی سازی، نوشیدنی، دخانیات و مراقبت های بهداشتی استفاده می شود.

گرانول شیرین بیان

گرانول عصاره شیرین بیان، عصاره خشک ریشه گیاه گلیسیریزه گلابرا است که در کشورهای مختلفی مانند ایران، چین، روسیه و… رشد می کند. این ریشه ها در طی فرآیند استخراج جوشانده، فشرده، فیلتر شده، تغلیظ و تبخیر می شوند. شیرین بیان به طور گسترده در صنایع شیرینی سازی، نوشیدنی، دخانیات و مراقبت های بهداشتی استفاده می شود.

شربت عصاره شیرین بیان

شربت عصاره شیرین بیان، عصاره خشک ریشه گیاه گلیسیریزه گلابرا است که در کشورهای مختلفی مانند ایران، چین، روسیه و… رشد می کند. شیرین بیان به طور گسترده در صنایع شیرینی سازی، نوشیدنی، دخانیات و مراقبت های بهداشتی استفاده می شود.

فهرست