شرکت صنایع غذایی بن مهک یزد واقع در شهرک صنعتی هرفته مهریز، تولید کننده مشتقات شیرین بیان در سال 1392 در استان یزد شروع به فعالیت نموده است. این شرکت اولین واحد تولیدی در خصوص تولید پودر عصاره شیرین بیان، بلوک،گرانول و شربت آن در استان یزد می باشد. انتخاب شهر یزد برای استقرار این صنعت، به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی و با متوسط درجه حرارت مناسب برای نگهداری و خشک کردن مواد اولیه (ریشه شیرین بیان) در شرایط طبیعی می باشد. این شرکت با بهره گیری موثر از دستگاه های پیشرفته، منابع و نیروهای متخصص و توجه به نیازهای فعلی و آتی ذینفعان و ضمن رعایت کلیه قوانین، مقررات و الزامات ملی و بین المللی در سازمان خود، چهارچوب مناسبی را به منظور تحقق اهداف خود مطابق با استانداردهای جهانی برقرار و به این ترتیب به نیازهای متعدد مشتریان و تحقق دیدگاه های آنها پاسخ گفته است.

فهرست